Referenciák

 • Diplomámat a Soproni Egyetemen szereztem, diplomamunkámat erdővédelem tárgyban írtam (2011.)

 • A Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél a nemzeti termőföldkezelésbe volt alkalmam beletanulni, úgymint engedélyeztetések, tulajdonosi hozzájárulások, Európai Uniós projektek, pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés (2011.)

 • Az Erdészeti Hatóságnál töltött három évem során (2012-2014.)

  • kisebb részben az erdőfelügyeletben, és ismételten a pályázatkezelésben szereztem gyakorlatot

  • javarészt pedig főerdőtervezőként Nagykáta, Tápióbicske, Páty és Csillebérc tőszomszédságában elhelyezkedő Budaörs községhatárban lévő teljes erdőterület – önkormányzati, állami és magán – erdőterveit és térképezési munkálatait elvégeztem. Ennek során ezer hektáros nagyságrendben Natura 2000-es és védett, kisebb részben fokozottan védett területeken végeztem el a terepi munkákat és az azt követő tárgyalásokat, a munkák papírformába öntését

 • A MAVIR Zrt. által kiírt nyílt közbeszerzési eljárás keretén belül részt vettem a KEOP-7.9.0/12-2013-0041 kódszámú pályázati projektben (2014.), melynek során az UTIBER Kft. megbízásából 2 400 000 m2 (240 hektár), nagyfeszültségű vezeték alatt elhelyezkedő erdőállományt mértem fel

 • Strabag Építő Kft. megbízásából az „A002.01 – M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác közötti szakasz 2X2 sávos bővítésének és kapcsolódó építményeinek tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzése” nevű projekt kapcsán (2018-2019.):

  • a létesítendő vadvédelmi kerítés nyomvonalába eső fák köbtartalmának felmérése, jelölésük

  • az erdőterületeket érintő fakitermelések műveleti lapjainak, tervbejelentőinek elkészítése a hatóság felé

  • a fásítás bejelentők elkészítése a hatóság felé

 • A „V080.08 Rákos - Hatvan vasúti vonalszakasz pályaépítési és kapcsolódó munkák” (2018-2020.) elnevezésű vasútkorszerűsítési projektben az erdészeti és kertészeti ágazatért felelős műszaki ellenőrként veszek részt

 • Jelenleg 700 hektáron végzek erdészeti szakirányítást, ezek egy része Natura 2000 hálózatba tartozik, illetve védett erdőterület

 • Folyamatosan készítek erdőtelepítési terveket és készítek erdőigénybevételhez (művelésből kivonás) dokumentációkat. Az előbbihez egy remek talajtani szakmérnökkel dolgozom együtt.

 • Az erdőgazdálkodáson kívül nagy hangsúlyt fektetek az erdő közjóléti funkciójára interaktív gyermek és felnőtt túracsoportok vezetésével

Barkóca Erdészeti Társaság 2021. ©
Minden jog fenntartva. .