Referenciák

Az alábbiakban korábbi munkáink, tapasztalataink közül egy válogatást olvashat:
 
 • Az Erdészeti Hatóságnál töltött három év során elsajátított tapasztalatok:
  • kisebb részben az erdőfelügyeletben, és pályázatkezelésben szerzett gyakorlat
  • javarészt főerdőtervezőként több, teljes községre kiterjedő erdőterület – önkormányzati, állami és magán – erdőterveit és térképezési munkálatainak elvégzése (ezen belül ezer hektáros nagyságrendben Natura 2000-es és védett, kisebb részben fokozottan védett területek) 
 • Nagyfeszültségű vezetékek alatti erdőterület felmérése: 
  A MAVIR Zrt. által kiírt nyílt közbeszerzési eljárás keretén belül részt vettünk a KEOP-7.9.0/12-2013-0041 kódszámú pályázati projektben, melynek során 2 400 000 m2, nagyfeszültségű vezeték alatt elhelyezkedő erdőállományt mértünk fel.
 • Vasad 41 E és 41 I csúcsszáradt, öreg akác állományainak véghasználata és erdőfelújítása:
  ​Ennek az erdőnek is klasszikus története van, a tulajdonosi kör évek óta nem tudott megegyezni az erdő sorsát illetően. Az eltelt idő során az erdő egészségi állapota egyre romlott, a csúcsszáradás és a korhadás előrehaladt az állományban. A körülmények szakmai megfontolása után jogosult erdészeti szakszemélyzetként és üzemvezetőként a következő feladatokat hajtottuk végre:
  • A tulajdonosi kör akaratának összehangolása és az erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételének lebonyolítása
  • A tarvágás előtt az állományok fatömegének pontos felmérése és az erdőrészlet határok állandósítása
  • Fakitermelői árajánlatok kérése, a tulajdonosokkal összhangban a legmegfelelőbb kiválasztása
  • Felvásárlói piac felmérése, a közösen választott üzletfelekkel pedig, folyamatos kapcsolattartás
  • Az őrzési feladatok megszervezése, a készletek folyamatos ellenőrzése
  • A fakitermelés szakmai ellenőrzése, a fakészletek számbavétele,
  • A faanyagszállítás szervezése, felügyelete, pontos leltárvezetés
  • Vágástakarítás összehangolása, a gyökérszaggatás szakmai felügyelete
  • Az erdő ápolási feladatainak üzemvezetése
Mivel a fakitermeléssel kapcsolatos kérdésekbe és az értékesítésbe egyaránt bevontuk a tulajdonosokat, ezért a nehézségeket leküzdve, bátran kijelenthetjük, hogy az összes fél elégedett az eredménnyel.​
A mai napig sajátunkként kezeljük az erdőt. Az erdő felújításának első szakaszára több pénzt és energiát fordítottunk, betartva a szigorúbb szakmai irányelveket.  Ennek eredménye a vártnál szebb fiatal erdő lett, így az igen költséges pótlásokra nagy valószínűséggel nem lesz szükség. Tehát kezdetben ugyan több volt a ráfordítás, összességében az erdőfelújítás teljes folyamata mégis kevesebb költséget jelent az erdőgazdálkodónak.
 • Sülysáp 30 A erdőrészlet állapotának rendezése:
  A szóban forgó erdőrészlet felújítás alatt álló része a korábbi hanyag szakirányítás miatt jelentősen nagyobb erdőfelújítási területtel szerepelt. Az erős vadkárosítás és korábbi aszály miatt az erdősítést határidőre nem lehetett műszakilag befejezetté nyilvánítani, így a 2014-es év folyamán az erdőgazdálkodót az Erdészeti Hatóság bírságolni kezdte, ahol az említett, hibás terület 49 %-kal nagyobb bírságot eredményezett, ami igen jelentős. 
  A két problémát egy beadványban sikerült orvosolni: a szóban forgó rész területét pontosítottuk, és kérvényeztük az objektív okokra hivatkozva az erdőfelújítás határidejének módosítását, amit a hatóság el is fogadott. Munkánkkal igazán megszolgáltuk a bérünket, hiszen kifizetésünk után még bőségesen marad az erdőgazdálkodó zsebében pénz, amit a korrigálások révén takarított meg.
 • Dabas 120 C erdőrészlet értékbecslésének elkészítése:
  Ennek az égeresnek a tulajdonosa azzal a kérdéssel fordult hozzánk, amit minden erdőtulajdonos természetesen tudni szeretne. Mennyit ér ma az erdeje? Milyen feladatokkal és költségekkel kell szembenéznie a további gazdálkodás során, vagy esetleg érdemesebb lenne az eladáson gondolkodnia?
  A megbízás elkészítéséhez sűrű hálózatban végzett mintapontos állománybecslést alkalmaztunk és részletes értékbecslési számítást végeztünk. Figyelembe vettük a földterület értékét és a rajta álló faállomány faválaszték eloszlása alapján várható teljes bruttó és nettó fa hozamot. Ezután a fakitermeléstől a felvásárláson át a felújításig, minden munkafolyamathoz felkerestük a potenciális vállalkozói és felvásárlói hátteret. Ez alapján határoztuk meg a költségeket, bevételeket és a kockázatokat. 
  Mindezt összefogtuk és szemléletessé tettük, így egy valós talajon álló, naprakész dokumentációt kaphatott megbízónk az erdeje aktuális értékéről és minden kapcsolódó kérdéséről. 
 • Pályázatírás (Natura2000 támogatási jogcím, EU-s pályázat):
  Több ügyfelünk figyelmét felhívtuk arra a tényre, hogy mivel erdeje a Natura 2000-es hálózatba tartozik, ezért Natura 2000-es támogatási jogcímre jogosult. 
  A pályázatírással többen is megbíztak, amit szintén teljeskörűen ügyintéztünk.
  Az egyik, tíz hektáros erdővel rendelkező ügyfelünknél szembetűnő az eredmény, hiszen évente 310.000 Ft-ra tudunk pályázatot beadni, ami csak öt év alatt is másfélmillió forintot jelent anélkül, hogy egy fát is kivágtunk volna!
Barkóca Erdészeti Társaság 2014. ©
Minden jog fenntartva. .